artykuł nr 1

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

  1. Problematyka skarg i wniosków jest uregulowana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki w sprawie trybu i sposobu załatwiania skarg i wniosków.
  2. Zasady postępowania dotyczące rozpatrywania reklamacji wpływających od klientów usług świadczonych przez Spółkę są uregulowane w Procedurze P09.03 "Nadzorowanie realizacji umów, obsługa klientów wydanie 3 z dn. 15.12.2017 r. oraz P09.07 "Reklamacje wydanie 3" z dn. 03.08.2018r. 
  3. Systemy: System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2015