artykuł nr 1

Dane finansowe spółki

 

Załączniki:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT32 KB
BILANS 201937 KB