artykuł nr 1

DANE TELEADRESOWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Poznańska 49,
62-510 KONIN

www.pwik-konin.com.pl
pwikkonin@pwik-konin.com.pl

Centrala:

tel. 63 245 94 75, 63 240 39 00

Sekretariat:

tel. 63 240 39 01
 fax 63 245 83 80

Pogotowie wodno - kanalizacyjne:

 tel. 994

NIP: 665-000-13-26
REGON: 310025187

Rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000099912

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 130.808.095 zł

Biuro Obsługi Klienta

ul. Poznańska 49, 62-510 Konin

 tel. 63 240 39 99

Kasa

ul. Poznańska 49, 62-510 Konin 

 tel. 63 240 39 62

W związku z panującym wirusem SARS-CoV-2, zwanym koronawirusem oraz chorobą COVID19,  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., jako strategiczna spółka na terenie miasta Konina, powzięło działania prewencyjne w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia.

W tym celu Zarząd Spółki podjął decyzję o ograniczeniu obsługi w Biurze Obsługi Klienta od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

Nie będzie możliwości załatwiania spraw, które wymagałyby osobistej wizyty w siedzibach Spółki, w tym również możliwości uiszczenia opłat w kasie na terenie przedsiębiorstwa. Prosimy o kontakt telefoniczny, drogą e-mailową oraz poprzez I-BOK.

Płatności mogą Państwo uiszczać przelewem, a także w placówkach PKO BP bez dodatkowych opłat.

Wszystkie numery telefonów do poszczególnych działów Spółki są zamieszczone na niniejszej stronie internetowej.
Do rozwiązania spraw pilnych naszych Klientów będziemy starać się podchodzić indywidualnie.
 
Pragniemy również poinformować, że zaistniała sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.
 
Przepraszamy za powstałe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.