główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN156218
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ44144
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   DANE TELEADRESOWE 44144
Menu Przedmiotowe
    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 153
   STATUS PRAWNY 4902
     Forma prawna Spółki 2446
     Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej 1022
     Umowa Spółki 2668
     Regulamin Świadczenia Usług 2145
     Najważniejsze akty prawne Spółki 2405
   ORGANIZACJA 7125
     Schemat organizacyjny 3685
     Wykaz komórek organizacyjnych 6251
   PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 4881
   ORGANY SPÓŁKI 6200
     Zarząd 10750
     Rada Nadzorcza 4678
     Zgromadzenie Wspólników 2678
   STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA 8510
   MAJĄTEK SPÓŁKI 4104
   SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW 4092
   STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW, KOLEJNOŚĆ ICH ZAŁATWIANIA I ROZSTRZYGANIA 2496
   REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA 5060
   KONTROLE ZEWNĘTRZNE 5632
   DOCHODY I STRATY SPÓŁKI 2992
     Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat 3214
     Opinia Biegłego Rewidenta 1799
   INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP 4448
   OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI 2295
   PRZETARGI 1057
   OFERTY PRACY 1344
Inne
   Redakcja Biuletynu 3042