główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN164375
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ47062
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   DANE TELEADRESOWE 47062
Menu Przedmiotowe
    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i CYBERBEZPIECZEŃSTWO 249
   STATUS PRAWNY 5042
     Forma prawna Spółki 2549
     Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej 1070
     Umowa Spółki 2767
     Regulamin Świadczenia Usług 2232
     Najważniejsze akty prawne Spółki 2468
   ORGANIZACJA 7362
     Schemat organizacyjny 3925
     Wykaz komórek organizacyjnych 6422
   PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 4989
   ORGANY SPÓŁKI 6694
     Zarząd 11496
     Rada Nadzorcza 5448
     Zgromadzenie Wspólników 2858
   STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA 8665
   MAJĄTEK SPÓŁKI 4249
   SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW 4184
   STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW, KOLEJNOŚĆ ICH ZAŁATWIANIA I ROZSTRZYGANIA 2550
   REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA 5140
   KONTROLE ZEWNĘTRZNE 5726
   DOCHODY I STRATY SPÓŁKI 3093
     Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat 3297
     Opinia Biegłego Rewidenta 1834
   INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP 4518
   OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI 2383
   PRZETARGI 1295
   OFERTY PRACY 1709
Inne
   Redakcja Biuletynu 3099