główna zawartość
artykuł nr 1

     

  1. Problematyka skarg i wniosków jest uregulowana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki w sprawie trybu i sposobu załatwiania skarg i wniosków.
  2. Zasady postępowania dotyczące rozpatrywania reklamacji wpływających od klientów usług świadczonych przez Spółkę są uregulowane w Procedurze P.09.03 "Nadzorowanie, Realizacja Umów i Obsługa Klienta", Systemu Zarządzenia Jakością wg normy ISO 9001:2008 i Systemu Zarządzenia Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004.