główna zawartość
artykuł nr 1

Majątek spółki

 Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 235 458 038,46 zł i obejmuje: 
A.AKTYWA TRWAŁE209 238 584,45
I.Wartości niematerialne i prawne632 401,46
II.Rzeczowe aktywa trwałe207 526 556,27
III.Należności długoterminowe0,00
IV.Inwestycje długoterminowe0,00
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 079 626,72
B.AKTYWA OBROTOWE26 219 454,01
I.Zapasy1 436 753,25
II.Należności krótkoterminowe3 772 611,61
III.Inwestycje krótkoterminowe20 423 841,45
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe586 247,70
C.Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy0,00
D.Udziały (akcje) własne0,00

 

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2017 roku wynosi 232 795 241,67 zł i obejmuje:
A.AKTYWA TRWAŁE202 957 168,61
I.Wartości niematerialne i prawne858 471,22
II.Rzeczowe aktywa trwałe201 262 621,18
III.Należności długoterminowe0,00
IV.Inwestycje długoterminowe60 000,00
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe776 076,21
B.AKTYWA OBROTOWE29 838 073,06
I.Zapasy1 095 807,45
II.Należności krótkoterminowe3 380 149,69
III.Inwestycje krótkoterminowe24 868 079,58
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe494 036,34
C.Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy0,00
D.Udziały (akcje) własne0,00
Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2016 roku wynosi 223 261 771,52 zł i obejmuje: 

A.

AKTYWA TRWAŁE

199 650 619,51

I.

Wartości niematerialne i prawne

1 035 337,70

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

197 771 148,09

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

60 000,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

784 133,72

B.

AKTYWA OBROTOWE

23 611 151,01

I.

Zapasy

1 310 228,34

II.

Należności krótkoterminowe

3 433 901,02

III.

Inwestycje krótkoterminowe

18 486 548,84

IV.

Krótkoterminowe  rozliczenia międzyokresowe

571 986,44

C.Nalezne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy0,00
D.Udziały (akcje) własne0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2015 roku wynosi 221 866 887,99 zł i obejmuje: 

A.

AKTYWA TRWAŁE

200 861 451,88

I.

Wartości niematerialne i prawne

1 298 865,94

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

198 803 186,84

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

60 000,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

699 399,10

B.

AKTYWA OBROTOWE

21 005 436,11

I.

Zapasy

1 539 802,25

II.

Należności krótkoterminowe

7 855 098,58

III.

Inwestycje krótkoterminowe

11 038 548,84

IV.

Krótkoterminowe  rozliczenia międzyokresowe

571 986,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2014 roku wynosi 194 863 014,30 zł i obejmuje: 

A.

AKTYWA TRWAŁE

168 062 478,98

I.

Wartości niematerialne i prawne

932 766,06

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

166 332 593,42

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

30 000,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

767 119,50

B.

AKTYWA OBROTOWE

26 800 535,32

I.

Zapasy

971 297,11

II.

Należności krótkoterminowe

4 355 682,30

III.

Inwestycje krótkoterminowe

20 372 214,88

IV.

Krótkoterminowe  rozliczenia międzyokresowe

1 101 341,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2013 roku wynosi 162.596.518,75 zł i obejmuje:

A.

AKTYWA TRWAŁE

146.944.473,46

I.

Wartości niematerialne i prawne

851.496,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

145.642.959,50

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

450.017,96

B.

AKTYWA OBROTOWE

15.652.045,29

I.

Zapasy

674.243,43

II.

Należności krótkoterminowe

2.984.784,23

III.

Inwestycje krótkoterminowe

11.198.189,52

IV.

Krótkoterminowe  rozliczenia międzyokresowe

794.828,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2012 roku wynosi 152.195.878,92 zł i obejmuje: 

A.

AKTYWA TRWAŁE

143.766.067,96

I.

Wartości niematerialne i prawne

148.245,02

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

143.140.241,11

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

477.581,83

B.

AKTYWA OBROTOWE

8.429.810,96

I.

Zapasy

699.190,46

II.

Należności krótkoterminowe

2.695.499,93

III.

Inwestycje krótkoterminowe

4.723.270,43

IV.

Krótkoterminowe  rozliczenia międzyokresowe

311.850,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2011 roku wynosi 151.8485.996,55 zł i obejmuje:

A.
AKTYWA TRWAŁE
143.281.373,58
I.
Wartości niematerialne i prawne
225.004,85
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
142.855.055,82
III.
Należności długoterminowe
0,00
IV.
Inwestycje długoterminowe
0,00
V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
201.312,91
B.
AKTYWA OBROTOWE
8.567.622,97
I.
Zapasy
986.594,56
II.
Należności krótkoterminowe
3.097.754,31
III.
Inwestycje krótkoterminowe
3.870.560,03
IV.
Krótkoterminowe  rozliczenia międzyokresowe
612.714,07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2010 roku wynosi 148.335.148,24 zł i obejmuje:

A.
AKTYWA TRWAŁE
140.643.513,69
I.
Wartości niematerialne i prawne
99.573,76
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
140.475.978,28
III.
Należności długoterminowe
0,00
IV.
Inwestycje długoterminowe
0,00
V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
67.961,65
B.
AKTYWA OBROTOWE
7.691.634,55
I.
Zapasy
929.797,72
II.
Należności krótkoterminowe
2.668.916,29
III.
Inwestycje krótkoterminowe
3.920.818,08
IV.
Krótkoterminowe  rozliczenia międzyokresowe
172.102,46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majątek  Spółki wg stanu na dzień 31.12.2009 roku wynosi 145.772.709,03 zł i obejmuje:
A.
AKTYWA TRWAŁE
138.758.567,48
I.
Wartości niematerialne i prawne
97.123,13
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
138.528.061,85
III.
Należności długoterminowe
0,00
IV.
Inwestycje długoterminowe
32.802,50
V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
100.580.00
B.
AKTYWA OBROTOWE
7.014.141,55
I.
Zapasy
807.636,44
II.
Należności krótkoterminowe
2.474.410,32
III.
Inwestycje krótkoterminowe
3.367.662,01
IV.
Krótkoterminowe  rozliczenia międzyokresowe
364.432,78