główna zawartość
artykuł nr 1

Spółka działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, właściwych decyzji, pozwoleń, norm, standardów oraz regulaminów takich jak:

  • Regulamin Organizacyjny
  • Regulamin Pracy
  • Regulamin Wynagradzania
  • Regylamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania ścieków na terenie Miasta Konina.