logo bip.gov.pl

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie

www.pwik-konin.com.pl  
Instrukcja obsługi
 Menu Przedmiotowe / STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW, KOLEJNOŚĆ ICH ZAŁATWIANIA I ROZSTRZYGANIA
1.

 

  1. Indywidualne sprawy osób zainteresowanych/klientów Spółki są załatwiane bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni od dnia wpływu sprawy do Spółki, z zastrzeżeniem odrębności trybów i terminów określonych w obowiązujących przepisach, a także z uwzględnieniem dłuższych okresów załatwiania spraw, wynikających ze znacznego skomplikowania sprawy lub jej charakteru.
  2. Skargi i wnioski kierowane do Zarządu Spółki oraz odpowiedzi na nie są rejestrowane i dokumentowane w Dziale Spraw Pracowniczych i Analiz.
  3. Dział Spraw Pracowniczych i Analiz przekazuje niezwłocznie skargi i wnioski do załatwienia właściwym komórkom organizacyjnym. Komórki organizacyjne wspólnie z Działem Spraw Pracowniczych i Analiz przygotowują projekt pisemnej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.
  4. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Prezes Zarządu albo upoważniona przez niego osoba.
  5. W sprawach skarg i wniosków Prezes Zarządu przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 1300 do 1500.
  6. W przypadku gdy poniedziałek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym, w godzinach ustalonych zgodnie z ust. 5.
  7. Informacja o dniach i godzinach przyjmowania osób zainteresowanych w sprawach skarg i wniosków jest wywieszana na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Zarządu Spółki przy ul. Poznańskiej 49 w Koninie.
  8. Osoby zainteresowane/klienci Spółki mają prawo uzyskiwać informacje w formie ustnej, pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego wyrażenia zgody na wybrany przez siebie sposób przekazywania informacji.

 


Podmiot udostępniający informację: PWiK Sp. z o.o. w Koninie
Za treść odpowiada: Sebastian Szczerba
Osoba, która wprowadziła dane: Maciej Nowicki
Data wytworzenia informacji: 2009-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-08-28
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-20 12:13

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Zarządzanie Biuletynem